ΕΙΔΙΚOI ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Επιστροφή χρημάτων δεν γίνονται εφόσον παρέλθει οερλιοδος 20 ημερών